top of page

Acerca de

רכזים ומורי מתמטיקה יקרים,

השנה תשפ"ד משרד החינוך שם לנגד עיניו 3 יעדים מרכזיים:

1. הטמעת תכנית לימודים חדשה בחט״ע בכל רמות הלימוד ובחטיבות הביניים. 

2. שילוב משימות אוריינות מתמטית מ-ז׳ עד יב׳.

3. הטמעת הדיגיטל בהוראה לפיתוח לומד עצמאי.

 

אנו במחוז דרום נחתור למימוש יעדים אלו, ובין היתר נמשיך

1. לקדם ולהרחיב את המצוינות בחט"ב ובחט"ע כאחד.

2. לחתור לצמצום הנשירה ונשאף להגדלת הזכאות לבגרות.

3. לפתח את הצוותים המקצועיים בכל רמות הלימוד  ונדאג להכין את הצוותים ככל האפשר לתוכנית הלימודים

     החדשה שנכנסה בכל בתי הספר השנה.

4. ללוות את קהילות המורים המודרכים מקרוב ומרחוק.

 

אנו מאמינים כי כל תלמיד יכול!

לא משנה מה מקדם הפתיחה של התלמיד במתמטיקה ואלו כשלונות נחל בעבר - עם עבודה נכונה ואמונה ניתן לקדם כל תלמיד ולהביאו למימוש כל הפוטנציאל שטמון בתוכו.

 

אלברט איינשטיין טען כי המקור היחיד לידע הוא הניסיון. דבקו במשפט זו ותיווכחו לראות כי כל תלמיד שמנסה בסוף רוכש את הידע ומצליח!

 

זיכרו,

1. ללמוד ולעולם לא להתמלא זו חוכמה, ללמד ולעולם לא להתעייף זו אהבה!

2. דמיון הוא תחילת היצירה. אתה מדמיין את מה שאתה רוצה, אתה רוצה את מה שאתה מדמיין, ובסוף אתה יוצר את מה שאתה רוצה!

 

דמיינו 100% הצלחה, דבקו בדמיון זה והפכו אותו למציאות עם המון אהבה!

 

מאמינים בכם ופה בשבילכם

צוות מחוז דרום

 

       מחמד אל מחדי                                 לוסי צרליוק                                       שרית סמואל
      מדריך מחוזי עי"ס                        מדריכה מחוזית חטה"ב                       מדריכה מחוזית עי"ס
    מתמטיקה מגזר בדואי                           מתמטיקה                                          מתמטיקה

bottom of page