top of page

זום

קביעת פגישת זום דרך יומן גוגל

יצירת קישור קבוע

יצירת סקרים

יצירת סקרים במפגש

ביטול לפילטר של וידאו

הגדרות מפגש

הקלטת מפגשים בענן או על

חלוקה לחדרים

שינוי שם התצוגה במהלך פגישה

הצגת המצלמה כתצוגת מצגת

שיתוף מסך באפליקציית זום

bottom of page