top of page

חומרי עזר לתכנון הוראה מתוקשבת

חוברת אינטראקטיבית לתלמיד  ללמידה מרחוק

חוברת אינטראקטיבית לתלמיד  ללמידה מרחוק.gif

כלים קטנים גדולים

כלים קטנים גדולים.gif

מאגר פעילויות

מאגר פעילויות.gif

כלים שימושיים אונליין

כלים שימושיים אונליין.gif

טיפים איך ללמד אונליין

טיפים איך ללמד אונליין.png

לגוון את הלימודים בכיתה

לגוון את הלימודים בכיתה.jpg

שילוב משחוק בהוראה

שילוב משחוק בהוראה.png

מארז ידע לרשות צוותי ההוראה

מארז ידע לרשות צוותי ההוראה.png

CamScanner
הילה הדרכת מחשבים

bottom of page