top of page

יצירת שיעור מתוקשב

יצירת שאלונים משולבים

יצירת שאלונים משולבים.jpg

הערכת תהליך הלמידה

הערכת תהליך הלמידה.jpg

פעילויות מקוונות מוכנות

פעילויות מקוונות מוכנות_edited.jpg

פווארפונט ליצירת משחק

פווארפונט ליצירת משחק.png

פאזל מקוון

פאזל מקוון.jpg

יצירת תפזורת

יצירת תפזורת.png

כלים למשחקים

כלים למשחקים.jpg

יצירת גלגל אפשרויות 

יצירת גלגל אפשרויות.jpg

CamScanner
הילה הדרכת מחשבים

כלים קטנים גדולים

כלים קטנים גדולים.gif

יצירת סרטונים אקטיביים
מדריך Vizia
Arik Bornstien

הוספת מידע לסרטונים
מדריך EDpuzzle
שרון מרגולין

תרגול נושאים
מדריך quizlet
שרון מרגולין

יצירת שיעור מתוקשב
מדריך Nearpod
גילה קיסילביץ

איך מפנים תשומת לב למיקום העכבר
Gilad Benjamini

יצירת תוכן אינטראקטיבי
מדריך genially
זינוק לחינוך הילי זוורו

הערכת תהליך הלמידה
מדריך Quizizz
הילי זוורו

יצירת סרטונים אקטיביים
מדריך Playposit
גילה קיסילביץ

כתיבת משוואות מתמטיות בוורד - סרטון 2
Gilad Benjamini

כתיבת משוואות מתמטיות בוורד - סרטון 1
Gilad Benjamini

מחברת וירטואלית בגוגל
Edu Gogya למידה בעידן דיגיטלי

יצירת לוח משחק חדש במערכת
מדריך deck.toys

Keyboard and Mouse

Genially

יצירת תוכן אינטראקטיבימדריך geniallyזינוק לחינוך הילי זוורו

bottom of page