top of page
מודל.jpg
צוות מודל תשפב.png

מוקד לתמיכה טכנית בהפעלת המודל: 073-3983960

נשמח לקבל משוב על ההוראה והלמידה בסביבת המודל

בקרו אותנו ב- אתר המודל, בפייסבוק, בווצאפ,

מבחני מחצית א במודל מתמטיקה לחטב
קישור למכתב מהפיקוח בנושא מבחני  מחצית במודל

מבחני מחצית א מודל חטב 1.1.2022.jpg

מפגשי החשיפה של מבדקי המיפוי החדשים שיופיעו במרחבים 6.10.2021
קישור להרשמה

הודעה מודל 6.10.21.png

הסבר על תהליך יצירת מרחב מלווה מקצוע

openmodel.gif

רישום עצמי של תלמידים ע"י לינק אוטומטי

nodel-link.gif

מעקב ושליחת מסר אישי

mesed.gif

מעקב הגשות והתקדמות אישי - בכל יחידה

model_cuntrol.gif

העתקת יחידת לימוד שלמה

הקלדה של ביטויים אלגבריים במודל ב'

הקלדה של ביטויים אלגבריים במודל א'

עדכון מבדק חדש במערכת ה- MOODLE

הצגת יחידת לימוד ומטלה במודל

רישום עצמי של תלמידים ע"י לינק אוטומטי

הדרכה לתלמידים - לניווט במרחב המבדקים

הדרכה לתלמידים - כיצד נכנסים למערכת המודל

רישום עצמי של תלמידים ע"י לינק אוטומטי

יצירה של מבדק עם שאלות מתוך המאגר

הכנת שאלות למבדק שאלות רב ברירה

יצירה של קבוצות ושיוך תלמידים לקבוצה

סוגי מבדקים וקביעת פרמטרים של מבדקים

הדרכה על מצבי עריכה תלמיד, עריכה והסתרה

הכרות עם מרחבי הלמידה במערכת המודל

הדרכה למורים כיצד לפתוח מרחב לכיתה

כיצד לעבור בין השפות עברית וערבית

כיצד להסתיר/לחשוף יחידות לימוד/מטלה

הדרכה על שימוש בלוח המודעות לפרסום מידע

תכונות עיקריות ויתרונות עבור התלמיד והמורה

מפגש ZOOM עם אבי נתן

bottom of page