top of page

מט"ח - הילקוט הדיגיטלי

הוספת משוואה בשאלה המשולבת

כיצד מורים משייכים משימה ותלמידים מגישים

כיצד ניתן להעתיק שאלה מפעילות אחת לאחרת

היכן נשמרות כל הפעילויות שיצרתי

bottom of page