top of page
https___www.lifeofpix.com_wp-content_uploads_2018_01_p3010444.jpg

פריסת הוראה לתכ"ל הישנה בחט"ע – תשפ"ג

מיקודים ומבנה בחינות בגרות

בשנת הלימודים תשפ"ד הבחינות תתקיימנה עם מיקוד הבחינות בתשפ"ד (חורף, קיץ וניקוד)

שימו לב, פריסות הוראה תשפ"ג לתוכנית הרגילה חט"ע 

יכולות לשמש אותכם  כפריסות תשפ"ד לתוכנית הרגילה אך יש לשים לב למיקוד!! (המיקוד של הקיץ שונה) 

   מורים יקרים, מדגישה נקודה חשובה:

מורים שבחרו לעבוד עם הפריסות של תשפ"ג חייבים לשים לב שיש נושאים שרלוונטים לתשפ"ד ולא

נמצאים בפריסות ולהפך- בגלל מיקוד שונה בין קיץ תשפ"ג לקיץ תשפ"ד. אנא שימו לב לכך!!!

 

לטובת המחשה מצרפת פריסות ל3 יח"ל שעברו עדכון לקיץ תשפ"ד 

כל השינויים ממורקים בירוק.

שימו לב לשינויים  יש לעשות זאת לכל רמה!

 

לפריסות הוראה חט"ע לשנת תשפ"ג+ תשפ"ד לתוכנית הישנה (ראה הערה דלעיל!!)

 

למסמך המלא חוזר מפמ"ר

bottom of page